Isse Karsten:  ”dance all the drums in your body” 2, MAA-tilassa 6.–30.12.2018

6.–30.12.2018

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Aukioloajat: ke–pe 14–18, la–su 13–17

Avajaiset 5.12. klo 18–

Isse Karsten on itseoppinut kuvataiteilija. Hänen kollaaseissaan, installaatioissaan ja pienveistoksissaan toistuvat kirkkaat värit ja kertomukselliset piirrokset puun materiaalisuuden rinnalla. Henkilökohtaisten tarinoiden lisäksi teokset viittaavat usein henkilöihin tai ajatuksiin, jotka viestivät tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen maailman utopioista. Teokset risteilevät visuaalisen antropologian ja kaupunkien graffiti-heimojen välimaastossa.

Karstenin aktiivisin vaihe kuvataiteilijana keskittyi 1980- ja 90-luvun vaiheille. Hänen teoksiaan on sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yksityisissä kokoelmissa ja muun muassa Kiasman kokoelmissa. 2000-luvun alkupuolen Karsten toimi ensisijaisesti muissa taide- ja kulttuurialan tehtävissä ja on nyt palannut takaisin aktiiviseksi kuvataiteen tekijäksi. Karsten on toiminut Taidekoulu MAAn rehtorina vuodesta 2005.

Kokeellinen säveltäjä Shinji Kanki esiintyy avajaisissa Pine Island- nimisellä ääniperformansillaan. Hänelle myönnettiin valtion mediataiteen palkinnon vuonna 2015. Kanki vetää Sound Art pajaa Taidekoulu MAAssa.

Näyttely on osa Taidekoulu Maan näyttelysarjaa, jonka tarkoituksena on esitellä Taidekoulu MAAn opettajakuntaa 2018-2019.

Lisätiedot:

info.maatila@gmail.com

/////////////////////////////////////   PÅ SVENSKA ///////////////////////////////////////////////

Isse Karsten: ”dance all the drums in your body” 2

6.-30.12.2018

MAA-tila, Svalbobrinken 10, Helsingfors

Öppethållningstider: ons-fre 14-18, lörd-sön 13-17

Vernissage 5.12. kl. 18-

Isse Karsten är självlärd bildkonstnär. I hans collage, installationer och skulpturer upprepas granna färger och narrativa teckningar vid sidan av det organiska formspråket i träytorna. Förutom personliga berättelser har verken även referenser till personer och tankar som förmedlar utopier om en jämlik och rättvis värld. Det visuella språket ligger mellan visuell antropologi och urbana graffiti-stammar.

Karstens verk finns bl.a. i Kiasmas- och privata samlingar. Hans aktivaste period som bildkonstnär var på 1980-och -90 talet. I början av 2000-talet fungerade han främst i andra uppgifter på konst-och kulturfältet, men har nu återvänt till en aktiv bildkonstnär. Karsten har fungerat som rektor för Konstskolan MAA sedan år 2005.

På vernissagen uppträder den experimentella kompositören Shinji Kanki med ljudperformancen Pine Island. Kanki beviljades statens mediekonstpris är 2015. Han drar Sound Art verkstäder i Konstskolan MAA.

Utställningen är en del av Konstskolan MAAs pågående utställningsserie som presenterar skolans lärare 2018-2019.

Mer information:

info.maatila@gmail.com

///////////////////////////////////   IN ENGLISH ///////////////////////////////////////////////////

Isse Karsten:  ”dance all the drums in your body” 2

6.-30.12.2018

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Opening hours: Wed-Fri 2pm-6pm, Sat-Sun 1pm-7pm

Opening on 5th of December at 6 pm-

Isse Karsten is a self-taught visual artist. His collages, installations and sculptures repeat bright colours and narrative drawings side by side with the materiality of wood. In addition to personal stories, his works refer also to characters and thoughts about utopias about an equal and fair world. The artworks navigate in between visual antropology and graffiti-tribes. Some of his works are in private-, as well as, in Kiasma’s collections. Karsten has been working as Art School MAA’s director since 2005.

Experimental composer Shinji Kanki will perform at the opening with the sound performance Pine Island. He won the state art prize in 2015. Kanki organises Sound Art workshops at Arts School MAA.

The exhibition is part of the ongoing exhibition series presenting teachers of Art School MAA 2018-2019.

More information:

info.maatila@gmail.com