Emma Fält ja Egle Oddo: PIIRRÄ JA KYLVÄ 3.4.–20.4.2019 MAA-tilassa

Emma Fält ja Egle Oddo: PIIRRÄ JA KYLVÄ

 

3.4.–20.4.2019

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Aukioloajat ke–pe 14–18, la–su 13–17

Avajaiset tiistaina 2.4. klo 18

Piirrä ja Kylvä kokoaa yhteen Emma Fältin ja Egle Oddon valmiita ja keskeneräisiä töitä. MAA-tila Galleriaan rakentuvan kokonaisuuden tarkoitus on tuoda esiin heidän työskentelynsä ja valmiiden teosten taustalla vaikuttavia voimia.

Taideteosten ja niistä koostettujen näyttelykokonaisuuksien esittäminen on vain yksi tapa siirtää tietoa ja kulttuuria. Piirrä ja Kylvä -kokonaisuus pyrkii ylittämään näitä ennalta määriteltyjä esittämisen, sekä vastaanottamisen tapoja. Kokoelmassa sukelletaan sisään taiteelliseen työskentelyyn ja ajatteluun, sekä jäljitetään kiemuraisia kognitiivisia prosesseja niiden taustalla.

Työ tarjoaa katsojalle myös mahdollisuuden kasvattaa ja kehitellä omia erityisiä, kokeellisia ajattelutapoja. Kokonaisuus tuo esiin toisaalta taiteellisen ajattelun fragmentaarisuutta, toisaalta hedelmällisiä keskeneräisyyden reittejä, sekä epämääräisyyksiä ja aukkoja.

Tilassa vieraileva voi läsnäolollaan muokata ja työstää hänen jälkeensä tulevien kokemusta loputtomasti kasvavassa ja kehittyvässä kokonaisuudessa.

Näyttely on osa Taidekoulu MAAn näyttelysarjaa, jonka tarkoituksena on esitellä Taidekoulu MAAn opettajakuntaa 2018-2019.

 

Egle Oddo, s. 1975 Italiassa. Hän keskittyy työssään lineaariseen ja non-lineaariseen kerrontaan taiteena. Vuodesta 2007 lähtien hän on tehnyt siemeniin liittyviä performansseja. Anti-puutarhanhoidoksi nimeämäänsä menetelmää käyttämällä Oddo hämärtää viljelymaan, urbaanin ympäristön ja villin luonnon välisiä rajoja. Egle luo pitkäkestoisia ennalta-arvaamattomia lajiyhdistelmiä ja esteettisiä muodostelmia. Tarjotut, vaihdetut ja kylvetyt siemenet toimivat kulttuurisen vastavuoroisuuden ja lajin ylittävien suhteiden symboleina. Siemenistä tulee myös osa nomadipopulaatiota jota ei ole olemassa samanlaisena, pysyvänä, keskitettynä, kuten siemenpankki vaan on laajalle leviävä elävä ja useiden yhteisöjen käsissä muuttuva. Oddo tarkastelee huolellisesti työssään tapoja joilla ihmiset koskettavat ja jakavat eri kulttuurien siemeniä. Eglen teokset ovat olleet esillä kansainvälisissä biennaaleissa, museoissa ja instituutioissa, sekä vaihtoehtoisissa taidetapahtumissa ja -tiloissa.

Egle Oddon tutkimusta tukee Taiteen edistämiskeskus, Koneen säätiö ja STEBICEF, Palermon yliopisto.

https://koneensaatio.fi/en/from-emergent-to-emerged-ark-of-seeds-and-the-planetary-garden/

 

Emma Vilina Fält, s.1983 on suomalainen taiteilija joka työskentelee monitaiteisesti piirroksen, esitystaiteen, installaatio- ja live taiteen kentillä. Häntä tarkastelee piirrostyöpajoissa ja osallistavissa teoksissaan yhdessä piirtämisen luomaa kontaktia, tapahtumaluonnetta, sekä kuuntelevaa otetta. Työssä keskeistä on piirtämisen teko, jota inspiroivat keho, sanat ja sanattomuus, vaihtuvat ympäristöt, sekä elollisen ja elottoman kohtaaminen. Viime aikoina hän on tutkinut erityisesti piirrettyä dialogia, sen ääntä, sekä materiaalisuutta ja immateriaalisuutta yhdessä mediataiteilija Roberto Fuscon kanssa. Fältin työ on ollut esillä festivaaleilla, symposiumeissa, gallerioissa sekä museoissa Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee kansainvälisesti taiteilijoiden, tutkijoiden ja yhteisöjen parissa, pyrkimyksenään avata yhä uusia dialogeja. Emma opettaa piirtämistä ja järjestää siihen liittyvää toimintaa, sekä työpajoja. Hän on yksi Thinking through Drawing – tutkimusyhteisön koordinaattoreista. Fältin tutkivaa työtä tukee Taiteen edistämiskeskus.

http://emmafalt.net

Lisätiedot:

info.maatila@gmail.com

 

https://www.maatilaprojectspace.fi

////////////////////////////////// IN ENGLISH///////////////////////////////////////

Emma Fält and Egle Oddo: DRAW AND SOW

3.4.–20.4.2019

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Opening hours: Wed-Fri 2pm-6pm, Sat-Sun 1pm-5pm

Opening on Tuesday 2nd of April at 6pm

Draw and Sow is a display by Egle Oddo and Emma Fält opening with a performance Tuesday 2nd of April at 18:00. The artists present both finished pieces as well as work in progress, with the aim to give a voice to the engine moving and spinning behind and before the outcomes of their practices.

Works of art as finished products and exhibitions as collections of them are only one of the possible ways of transmitting knowledge and culture. There is an opportunity in transcending such a predefined modality of use and enjoyment, by entering into an ongoing relationship with the makers of art, their thinking, and their complex cognitive processing system.

The idea of Draw and Sow is precisely that to offer people opportunities for growing their own experimental thoughts within the apertures exposed in the fragmentary yet fertile unfinished.

In this relational modality the public itself will with its presence de facto shape and alter the experience of the other spectators and of the makers.

The exhibition is part of the ongoing series presenting teachers of Art School MAA 2018–2019.

Egle Oddo, b. 1975 in Italy. Her work focuses on linear and non-linear narration as an art form. Since 2007 she consistently works performing with seeds. Using what she names as ’an un-gardening modality’, Egle fades the demarcation line between sites for cultivars, urban landscape and wilderness, creating in the long term unpredictable assemblages of species and new aesthetic formations. When offered, exchanged, and planted, the seeds become a symbol of reciprocity in the inter-cultural and inter-species relationships, becoming also part of a nomadic population that does not exist in a continuous, always-alike, centralized form like a seed bank, but it is widespread, living and acting in the hands of various communities. Her work is carried out following a careful observation of the emerging way in which people touch, treat and share the seeds in different cultures.

Egle’s creations are present at international biennials, Museums and relevant institutions, as well as cutting edge and independent alternative spaces and events.

Egle Oddo’s research is supported by Arts Promotion Centre, by Kone Foundation and STEBICEF Department of Vegetal Biology, Anthropology and Zoology of Palermo University.

https://koneensaatio.fi/en/from-emergent-to-emerged-ark-of-seeds-and-the-planetary-garden/

Emma Vilina Fält, b.1983 in Finland, BA Design, MA Fine Art, is a Finnish artist working in the field of drawing, performance, installation and live art. Her main interests are in workshops as live acts, contact, listening and togetherness of drawing. Her work takes a comprehensive look at the act of drawing as a means to make contact and collaboratively explore our experience of the world. The body of her work combines drawing, sound and movement and is often inspired by language, sites and collisions of living and inanimate worlds. Fält has shown her work in Finland and abroad in festivals, symposiums, Museums. She works with artists, researchers and communities around the world to open new drawing dialogues. Emma Teaches drawing at Art School Maa in Helsinki, and works as a visiting teacher in different schools and institutions around the world. Fält is one of the co-directors in Thinking through Drawing – an Interdisciplinary education and research – network.

http://emmafalt.net

More information:

info.maatila@gmail.com

https://www.maatilaprojectspace.fi