Vidha Saumya: Monumentless Moments – The Utopia of Figureless Plinths 6.–29.3.2020 MAA-tilassa

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Opening on Thursday, March 5, 2020, 18:00 – 20:00 

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki
Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

MAA-tila Project Space announces Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths an exhibition by Vidha Saumya. Proposed as an invitation to think of monuments beyond their fabricated narratives, political propaganda, corporate values, social sentiment, and the rehearsed, rhetorical, academic vocabulary, the project re-imagines the sites of monuments as transformed spaces for active public negotiation through images, interviews, and poems as conversations between seagulls.

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths through its poems and images intends to clear the space monuments occupy in our minds first. This project carries out an artistic exercise using ‘poetry theory’ to disrupt the normativity of the establishment, even the anti-establishment intellectual industry which in itself is an establishment now. Completed between 2017-2019, the project employs content, argument, research, references, the author’s voice, and the reader’s mind to initiate an emotional and intellectual response about the predicaments of the artist in the art world. The goal is to join the forces of conceptual enquiries and an arsenal of artistic methods – poetic, visual and narrative.

The exhibition is made possible through the invitation of MAA-tila Project Space and Art School MAA. The project was carried out through support Granted by the Kone Foundation.

Publication

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinthsis printed in an edition of 100 copies. Designed and edited by the author with translations by Sourav Roy.The publication includes seven books of poems and a reader. The publication is available for €20.

Vidha Saumyais a bookmaker, cook, drawer and poet based in Helsinki. She is a founding member of the Museum of Impossible Forms and is currently working on the project Paper, pulp, words, books: recipes for counterculture rebellion.

More information

info@maatilaprojectspace.fi
www.maatilaspace.fi
vidhasaumya.wordpress.com

___________________________________________________________

VIDHA SAUMYA: MONUMENTLESS MOMENTS – THE UTOPIA OF FIGURELESS PLINTHS

6–29.3.2020

Avajaiset torstaina 5. maaliskuuta 2020, 18:00–20:00

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Avoinna: ke-pe 14–18, la-su 13–17

MAA-tila esittelee Vidha Saumyan näyttelyn Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths. Näyttely on ehdotus kävijöilleen pohtia muistomerkkejä sepitettyjen narratiivien, poliittisen propagoinnin, korporalististen arvojen, sosiaalisen sentimentaalisuuden sekä harjoiteltujen retoristen, akateemisten sanastojen ohitse. Teoksessa kuvitellaan muistomerkkien paikat aktiivisina julkisten neuvottelujen muuttuvina tiloina, kuvien, haastattelujen ja runojen kautta lokkien välisenä keskusteluna.

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths pyrkii ensin vapauttamaan muistomerkkien valtaamaa tilaa mielissämme runojen ja kuvien avulla. Se käyttää “runoteoriaa” häiritäkseen valtaapitävien normatiivisuutta ja jopa järjestelmänvastaista intellektuelliteollisuutta, joka on jo itsessään muuttunut vakiintuneeksi osaksi järjestelmää. Hanke on valmistunut vuosien 2017–2019 aikana ja se käyttää erilaisia sisältöjä, argumentteja, tutkimusta, lähteitä, tekijänsä ääntä ja lukijansa mieltä käynnistämään tunteellisia sekä älyllisiä vasteita hahmottaessaan taiteilijan ahdinkoa taidemaailman sisällä. Teoksessa on pyrkimys yhdistää käsitteellisiä kysymyksenasetteluita ja taiteellisten metodien arsenaalia – runollista, kuvallista ja narratiivista. 

Näyttelyn on mahdollistanut kutsullaan Taidekoulu MAA ja koulun projektitila MAA-tila. Julkaisu on toteutettu Koneen säätiön tuella.

Julkaisu

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths – julkaisusta on otettu sadan kappaleen painos, joka on tekijänsä toimittama ja suunnittelema. Käännöksen on tehnyt Souray Roy. Siinä on seitsemän runokirjaa ja tekstikokoelma. Julkaisu on saatavilla 20€hintaan.

Taiteilijasta

Vidha Saumya on Helsingissä vaikuttava kirjantekijä, kokki, piirtäjä ja runoilija. Saumya on Museum of Impossible Forms – kulttuuritilan perustajajäsen ja työstää tällä hetkellä projektia Paper, pulp, words, books: recipes for counterculture rebellion (Paperi, sellu, sanat, kirjat: reseptejä vastakulttuurikapinalle).

Lisätietoja

info@maatilaprojectspace.fi

www.maatilaspace.fi

vidhasaumya.wordpress.com