UNEARTHING lopputyönäyttely 14.–23.8.2020 Levyhalli

UNEARTHING

Taidekoulu MAAn lopputyönäyttely

Avoinna joka päivä 11:00–18:00

Avajaiset 13.8.2020 klo 18–21

 

Unearthing-ryhmänäyttely koostuu kahdeksan Taidekoulu MAAsta valmistuvan taiteilijan lopputöistä. Näyttely sisältää video-, valokuva-, performanssi-, ryijy- ja maalaustaidetta sekä installaatioita. 

Näyttelyssä prosessoidaan mielen ja materian suhteita, ihmisen suhteita toisiin eläviin ja kuoleviin kehollisuuden muotoihin sekä tekoälyyn. Tutkimme ihmiskehon ja -mielen tarpeita, esteitä, alttiutta, mahdollisuuksia, yhdessäeloa ja ennalta määrittelemätöntä olemassaoloa. 

Taiteilijat: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 13.8. klo 18-21!

 

Levyhallin sijainti (Suomenlinnan matkailukartassa rakennus nro 21):

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Valitettavasti näyttelytila ei ole täysin esteetön. 

 

Näyttelyä tukee Suomenlinnan hoitokunta. 

¨¨¨¨”¨”¨”’¨¨¨¨¨¨¨’¨¨”¨’¨¨’¨’¨¨”¨’¨””’¨”¨””””¨’¨¨¨”””¨’¨’¨”””’¨”¨”””

UNEARTHING

Examensarbetsutställning av Konstskolan MAA

14.–23.8.2020 Gamla Skivhallen, Vargö, Sveaborg

Öppen varje dag 11:00-18:00

 

Vernissage 13.8.2020 kl 18-21

Unearthing-grupputställningen består av slutarbeten av åtta konstnärer som utexamineras från Konstskolan MAA. Utställningen inkluderar video, fotografi, performance, målningskonst, ryor och installationer.

Utställningen bearbetar förhållandena mellan sinne och materia, människans relationer med andra levande och döende former av kroppslig och konstgjord intelligens. Vi undersöker också behov, hinder, mottaglighet, möjligheter, samexistens och ospecificerad existens av människokroppen och sinnet.

Konstnärer: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

Välkommen till vernissage på torsdag 13.8. kl 18-21!

 

Läget av Gamla Skivhallen (på Sveaborgs turistkarta byggnad nr 21):

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Tyvärr är utställningsutrymmet inte helt tillgängligt.

Utställningen stöds av Förvaltningsnämnden för Sveaborg. 

¨¨¨¨”¨”¨”’¨¨¨¨¨¨¨’¨¨”¨’¨¨’¨’¨¨”¨’¨””’¨”¨””””¨’¨¨¨”””¨’¨’¨”””’¨”¨”””

UNEARTHING

Art School MAA graduation exhibition

14.-23.8.2020 Levyhalli, Susisaari, Suomenlinna

Open everyday 11:00-18:00

Vernissage 13.8. 6pm-9pm

 

Unearthing is a group exhibition by eight artists graduating from Art School MAA. The exhibition features video art, photography, painting, performance, rug art and installation art.

The exhibition reflects on mind and matter interconnections as well as on human relationships with other living and dying forms of organic and artificial intelligence. It looks into the needs, obstacles, susceptibility, potentiality, coexistences, and unspecified existence of the human body and mind.

Artists exhibiting: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

 

Welcome to vernissage on Thursday 13.8. at 6pm-9pm!

Access to Levyhalli (building n.21 on the Suomenlinna visitor’s map),  please follow the link:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Unfortunately the exhibition space is not fully accessible. 

The exhibition is supported by the Governing Body of Suomenlinna. 

See you in Levyhalli!