MAA-tila project space etsii harjoittelijaa

Etsimme harjoittelijaa MAA-tilaan elokuusta 2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. näyttelyvalvonta ja asiakaspalvelu sekä markkinointi -ja tiedotus. Harjoittelija osallistuu myös toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.

Harjoittelijalta toivotaan sujuvaa suomen ja/tai hyvää englannin kielitaitoa.

 

MAA-tila on Taidekoulu MAAn ylläpitämä projektitila sekä paikka keskustelulle, kohtaamiselle ja erilaisille tilallisille kokeiluille. MAA-tila sijaitsee Pääskylänrinteessä Sörnäisissä.

 

Harjoittelu sopii parhaiten opiskelijalle osana opintoja tai työkokeiluun. Työkokeilu Työ- ja elinkeinotoimiston kautta edellyttää että hakija on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu työkokeiluun. Lue lisää työkokeilusta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen: info@taidekoulumaa.fi

 

////////// /////////////////////////////

 

We are looking for an intern to MAA-tila starting from August or by agreement.

The tasks include guarding the exhibition, customer service and marketing. The intern will also participate in planning and developing the activities of the space.

The intern is expected to have fluent Finnish and/or good English speaking skills.

 

MAA-tila is a project space, a place for discussion, exhibitions, encounters and for spatial experiments. MAA-tila is located in Pääskylänrinne in Sörnäinen. The space is run by Art School MAA.

The internships is best suitable for a student as part of their studies or as an work trial. A work trial requires that applicant is registered as un unemployed jobseeker at the TE-office and eligible for a work trial. Read more about work trials: http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/work_tryout/index.html

Motivation letters to: info@taidekoulumaa.fi