Mikko Kuorinki & Elina Vainio: Sibyl MAA-tilassa 18.11.–6.12.2020

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Mikko Kuorinki & Elina Vainio

Sibyl

18.11.–6.12.2020

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

 

Please note, rather than an opening event, the artists will be present on the evening of Friday 4th of December, 4–6 pm.

 

If written in italics

Do we get closer to speech

Changes in emphasis

Quote

Taking in but also giving back

End quote

On my way biking home I ask Siri to take the following notes:

All forms give in

Turn inwards

A container ready to hold the void

I think about dropping my set of keys into a glass of water

Elsewhere

Clumps of rise collected on a shovel

The magic of burning

Come bang the barrel someone shouts when I pass them in the dark

I have come to understand that I cannot take things lightly

Then again

Burdened pressure points

Keyboard’s worn out a

I FALL IF ALL FALL IF ALL FALL I FALL

Some of the screen captured:

I don’t want to say how things lie. I want to show you how the matter stands.

The latin root of the word amateur is, after all, the word lover

Vacuum cleaner of the temple sounded ceremonial and absolute

Then here, now

Tinnitus

I use brackets with a space between them to reference the brain

Would you agree?

No seam in chaos

We are so honoured to live with chance

The text, co-written by Kuorinki and Vainio, contains excerpts from the following sources: Moyra Davey, Hemlock Forest; Brooke Jarvis, The Insect Apocalypse Is Here; Lisa Robertson, Occasional Work and Seven Walks from the Office for Soft Architecture, together with miscellaneous notes of forgotten origins.

 

The works in the exhibition have resulted from discussions and shared materials from the past few months. 

 

Mikko Kuorinki was born in Rovaniemi in 1977. He started his artistic practice when he was 15-years old by releasing zines and music. Nowadays he lives in Helsinki and works mainly in the context of visual art by making installations, publications and happenings out of objects and texts. Materials of the works can be objects, rooms, texts, bits of songs, found and manufactured. Certain idea of documentarism is in the center of Kuorinki’s practise: he grabs on to what is at hand because then it is this seemingly meaningless and mundane material unfolds to him as a mystery. Beside his own practice he is part of Hello dust, Happy Magic Society and Ruler collectives.

 

Elina Vainio (b. 1981) is an artist living and working in Helsinki. In her recent practice, Vainio has paid attention especially to the demarcation between culture and nature, underlining the misleading notions of human isolation or externality of nature. With installations or other spatial formations built of few elements, Vainio seeks to point toward the instabilities of life, to recall how everything is in a constant state of change, how much there is that we do not understand or what limits there are to expressing it in language.

 

Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.

 

(FI)

Mikko Kuorinki & Elina Vainio

Sibyl

18.11. – 6.12.2020

 

Otathan huomioon, että avajaistilaisuuden sijaan taiteilijat ovat tavattavissa näyttelyssä perjantaina 4.12.2020 klo 16.00–18.00.Jos kirjoitetaan kursiivilla

Päästäänkö lähemmäksi puhetta

Painoihin

Heittomerkki

Taking in but also giving back

Heittomerkki

Pyöräillessäni kotiin pyydän Siriä kirjaamaan ylös seuraavat muistiinpanot:

Kaikki muodot antavat periksi

Kääntyvät sisäänpäin

Säiliö valmiina pitämään tyhjyyttä sisällään

Ajattelen avainnipun pudottamista vesilasiin

Toisaalla

Riisirykelmiä kerättynä lapiolle

Palamisen taikuus

Tulkaa hakkaamaan peltitynnyrii joku huutaa pimeästä pusikosta kun ohitan

Olen tullut ymmärtäneeksi etten osaa ottaa asioita kevyesti

Toisaalta

Hermopistekuorma

Näppäimistön kulunut a

I FALL IF ALL FALL IF ALL FALL I FALL

Osa ruudusta kaapattuna:

I don’t want to say how things lie. I want to show you how the matter stands.

The latin root of the word amateur is, after all, the word lover

Pölynimurin ääni temppelissä kuulosti niin seremonialliselta ja absoluuttiselta

Sitten tässä, nyt

Tinnitus

Käytän sulkumerkin välillä olevaa tilaa viittaamaan aivoihin

Olisitko samaa mieltä?

Ei saumaa kaaoksessa

We are so honoured to live with chance

 

Teksti on Kuoringin ja Vainion yhdessä kirjoittama sisältäen otteita seuraavista lähteistä: Moyra Davey, Hemlock Forest; Brooke Jarvis, The Insect Apocalypse Is Here; Lisa Robertson, Occasional Work and Seven Walks from the Office for Soft Architecture, sisältäen lisäksi sekalaisia muistiinpanoja unohdetuista lähteistä.  

 

Näyttelyn teokset ovat syntyneet viime kuukausien aikana käydyistä keskusteluista ja jaetuista materiaaleista. 

 

Mikko Kuorinki on syntynyt Rovaniemellä 1977. Hän aloitti taiteellisen toimintansa 15-vuotiaana julkaisemalla pienlehtiä ja musiikkia. Nykyään Helsingissä asuva Kuorinki toimii pääasiallisesti kuvataiteen kontekstissa valmistamalla esineistä ja teksteistä koostuvia installaatioita, näyttelykokonaisuuksia ja julkaisuja. Teosten materiaaleina voivat toimia yhtä lailla tavarat, huoneet, tekstit, laulunpätkät ja roskat. Kuoringin työskentelyä määritteleekin eräänlainen dokumentaarisuus: hän tarrautuu kiinni siihen mitä on käsillä, sillä juuri tämä arkipäiväinen, näennäisesti merkityksetön, avautuu hänelle mysteerinä. Oman taiteellisen tuotannon rinnalla hän on mukana mm. Hello dust, Happy Magic Society ja Ruler taiteilijakollektiiveissa. 

 

Elina Vainio (s. 1981) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Viimeaikaisessa työskentelyssään Vainio on kiinnittänyt huomiota erityisesti kulttuurin ja luonnon väliseen rajanvetoon, alleviivaten ihmisen erillisyyden tai luonnon ulkopuolisuuden mielikuvien harhaanjohtavuutta. Vähistä elementeistä rakentuvilla installaatioilla, tai muunlaisilla tilallisilla muodostelmilla, Vainio pyrkii osoittamaan kohti elämän epävakauksia, muistuttamaan miten kaikki on jatkuvassa muutoksen tilassa ja pohtimaan miten paljon on sellaista mitä emme ymmärrä tai millaiset rajat sen ilmaisemiseen kielellä on.

 

Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us 

 

Anni Laakso & Martta Tuomaala: RIMPUILUA / WRIGGLING 21.10.–8.11.2020 MAA-tilassa

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Anni Laakso & Martta Tuomaala: RIMPUILUA / WRIGGLING
21.10 — 8.11.2020
MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki
Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

In their exhibition, Martta Tuomaala and Anni Laakso present two separate artworks, and Under Pressure, which bring forth the mechanisms and impacts of gendered use of power.

Anni Laakso lives and works in Helsinki. She graduated from the Academy of Fine Arts in 1995 as a sculptor and has since exhibited her works in exhibitions in Finland and abroad. Martta Tuomaala (MA, b. 1983) is a multidisciplinary artist based in Helsinki. Tuomaala is a co-founder of Kenno Filmi co-op, a production house for film & media art. www.marttatuomaala.com
This exhibition is celebrated with a closing day on Sunday 8th November. The artists Anni Laakso & Martta Tuomaala will be present from 14.00–18.00.

Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.

___

Anni Laakso ja Martta Tuomaala esittävät näyttelyssään teokset ja Paineessa, joissa tuodaan esiin sukupuolittuneen vallankäytön mekanismeja ja vaikutuksia.Anni Laakso asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut vuonna 1995 kuvanveistäjäksi Kuvataideakatemiasta ja on siitä lähtien esittänyt teoksiaan näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on tehnyt julkisia teoksia Espoon keskukseen, Vantaan Leinelään ja Helsingin Kivikkoon. www.annilaakso.net

Martta Tuomaala(Taiteen maisteri, s. 1983) on laaja-alainen, liikkuvan kuvan eri muotoihin keskittynyt kuvataiteilija, joka työskentelee Helsingissä. Tuomaala on myös yksi elokuvaa ja mediataidetta tuottavan Kenno Filmi osuuskunnan perustajista. www.marttatuomaala.com
Otathan huomioon, että juhlimme näyttelyä sen viimeisenä päivänä 8.11.2020 avajaistilaisuuden sijaan. Taiteilijat Anni Laakso & Martta Tuomaala ovat tuolloin paikalla näyttelyssä klo 14.00-18.00.

Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us

Yassine Khaledin näyttely MAA-tilassa 25.9.–11.10.2020

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

YASSINE KHALED: Monitor Man in the time of Pandemic

25.9. — 11.10.2020
MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki
Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

In Monitor Man, Yassine Khaled creates an embodiment of virtual communication in public space. The artist wears a helmet affixed with an iPad, which offers a real-time connection to a person outside of Europe and the Western world. Through the use of technology and his own body, Khaled uses the performance to transgress actual, national borders which separate people. The performance is an opportunity for people to meet with someone who is physically far away and restricted in their freedom of movement.

Monitor Man was inspired by the current refugee crisis and how it is unfolding in relation to the internet, social media, and the omnipresence of technology. The film of “Monitor Man in the Time of Pandemic” explores the global political crisis from the time of COVID-19 to the social instabilities and movements in the Western world.

About the artist:

Yassine Khaled is a Moroccan visual artist based in Helsinki.

We will open the exhibition on Friday 25 September. The artist Yassine Khaled will be present from 2 pm to 6 pm! Please note, we will not be serving drinks on the opening day.

Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you have symptoms of illness, please postpone your visit. Please see https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us for more information.

___

Monitor Manissa Yassine Khaled luo eräänlaisen ruumiillistuman virtuaalisesta viestinnästä julkiseen paikkaan. Taiteilijalla on kypärä, kiinnitettynä iPadiin, joka ottaa reaaliaikaisen yhteyden Euroopan ja länsimaiden ulkopuoliseen henkilöön. Teknologian ja ruumiinsa avulla Khaled käyttää esitystä ylittääkseen todellisia valtionrajoja eri ihmisten kanssa. Esitys antaa ihmisille mahdollisuuden tavata jonkun, joka on fyysisesti kaukana ja jonka liikkumisvapautta on rajoitettu.

Monitor Man on saanut alkunsa nykyisestä pakolaiskriisistä ja siitä, kuinka se ilmenee suhteessa internetiin, sosiaaliseen mediaan ja teknologian kaikkivoipaisuuteen. Projekti alkoi Helsingin kaduilla vuonna 2016, mutta se on jatkuva, taiteilijan esittäessä työtä eri puolilla länsimaita. Elokuva Monitor Man pandemian aikana tutkii maailmanlaajuista poliittista kriisiä COVID-19:n ajasta sosiaalisiin epävakauksiin ja liikehdintöihin länsimaissa.

Taiteilijasta:

Yassine Khaled on marokkolainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä.

Näyttely avataan perjantaina 25. syyskuuta. Taiteilija Yassine Khaled on paikalla klo 14—18. Huomioittehan, että avajaispäivänä ei järjestetä juomatarjoilua.

Covid-19:

Työntekijöidemme ja vierailijoidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kiinnitämme erityistä huomiota näyttelytilan hygieniaan sekä rajoitamme näyttelykävijöiden määrää tarvittaessa. Jos sinulla on oireita, tulethan käymään toisena ajankohtana. Lisätietoa: https://www.maatilaprojectspace.fi/visit-us

Baran Caginlin näyttely BLACKOUT MAA-tilassa 27.8.–13.9.2020

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Baran Caginli: BLACKOUT

27.08 – 13.09.2020

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

Avoinna: ke–pe klo 14–18, la–su klo 13–17

Please note, there will be no opening event for this exhibition as a safety measure.

Huomio! Turvallisuuden takia näyttelylle ei järjestetä avajaisia.

The Oxford English Dictionary defines ‘off the map’ as a description of something ‘out of existence… an insignificant position; of no account; obsolete’. This plays on the usual and common-sense understanding of maps: that they show what exists and that they do so accurately. Maps are generally perceived to be an accurate mirror or graphic representation of some aspect of the real world; cartography is defined as a factual science. But as a wealth of research within the ‘new geography’ has argued at length, the map is an intensely political object (Mark Neocleous, 2003, European Journal of Social Theory ).

Nowadays, the maps are easy to reach via online mapping services. Because they are so easy to access, cartographic censorship becomes a priority for the states. On states’ request, these online platforms ‘blackout’ specific, strategic places such as military bases, power plants, specific geographical formations. Even refugee camps, languages, cultures are blackout as a construction of colonial space, and exercise of imperial violence. As a form of knowledge, maps have therefore been brought under the veil of secrecy which shrouds the modern state (Neocleous, 2003).

‘Blackout’ dwells on cartographic censorship with pixelated, blurred and transformed images of the places and people which are created by states and nonexistent for us.

Baran Caginli (b.1990, Istanbul) is a Helsinki based artist, working with different disciplines. The framework of his practice relates to issues such as systematic repression, extermination, disappearance, amnesia, ethnic discrimination, state power, forced migrations, collective memory and the state’s contradictions. Most people and objects he has included in his works are in the position of witness of an incident. Although the witnesses belong to local problems and realities, they also refer to problems and witnesses in other geopolitical contexts.

The exhibition has been supported by Taike Arts promotion centre Finland

more information:

info@maatilaprojectspace.fi

www.maatilaspace.fi

www.barancaginli.com

Covid-19:

The health and wellbeing of our visitors and staff is a priority for us. We will pay special attention to hygiene in the gallery space, as well as restrict the number of visitors if needed. If you are feeling ill, please postpone your visit.

FI:

Oxford English Dictionary määrittelee käsitteen ‘off the map’ (pois kartalta) kuvauksena jostain joka on ‘olemassaolon ulkopuolella… epäolennainen sijainti; ei huomion arvoinen, vanhentunut’. Määritelmä hyödyntää yleistä ja yleistajuista ymmärrystämme kartoista: että ne näyttävät mitä on olemassa ja että ne tekevät sen tarkasti. Kartat nähdään yleisesti ottaen tarkkoina peileinä tai graafisina esityksinä jostain todellisen maailman ominaisuudesta; kartografia määritellään tosiasialliseksi tieteeksi. Mutta kuten ‘uuden maantieteen’ tutkimus laajalti osoittaa, kartta on erittäin poliittinen objekti (Mark Neocleous, 2003, European Journal of Social Theory).

Nykyään kartat ovat helposti saatavilla verkossa karttapalveluiden avulla. Koska pääsy karttoihin on helppoa, valtioilla on intressi sensuroida niitä. Valtioiden pyynnöistä karttapalvelut ‘pimentävät’ tiettyjä strategisia paikkoja, kuten armeijan tukikohtia, voimalaitoksia tai erityisiä maantieteellisiä muodostelmia. Myös pakolaisleirejä, kieliä ja kulttuureja on ‘pimennetty’ koloniaalisen tilan rakennuksessa, imperiaalisen väkivallan keinona. Tiedon muotona kartat ovat salailun verhon alla, joka suojaa moderneja valtioita (Neocleous, 2003).

Blackout, pimennys, käsittelee kartografista sensuuria valtioiden tuottamien pikselöityjen, sumennettujen ja muunneltujen kuvien kautta. Ne ovat kuvia paikoista ja ihmisistä, jotka eivät ole meille olemassa.

Baran Caginli (s.1990 Istanbulissa) on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee eri taiteenalojen parissa. Hänen työskentelynsä liittyy järjestelmälliseen sortoon, tuhoamiseen, katoamiseen, muistinmenetykseen, etniseen syrjintään, valtiovaltaan, pakkosiirtolaisuuteen, kollektiiviseen muistiin ja valtion ristiriitaisuuksiin. Hänen teoksissaan ihmiset ja objektit ovat usein jonkin tapahtuman todistajan asemassa. Vaikka todistajat kiinnittyvät paikallisiin ongelmiin ja todellisuuksiin, ne viittaavat myös laajempiin ongelmiin ja todistajiin toisissa maantieteellisissä konteksteissa.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoja:

info@maatilaprojectspace.fi

www.maatilaspace.fi

www.barancaginli.com

Koronavirustiedote:

Maa-tilan näyttelykävijöiden ja henkilökunnan turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Kiinnitämme erityistä huomiota galleriatilan hygieniaan. Jos tunnet olosi sairaaksi, tulethan käymään toisena ajankohtana.

MAA-tila gallery is looking for an intern

We are looking for an intern to MAA-tila starting from August or by agreement.

The tasks include guarding the exhibition, customer service and marketing. The intern will also participate in planning and developing the activities of the space.

The intern is expected to have fluent Finnish and/or good English speaking skills.

 

MAA-tila is a project space, a place for discussion, exhibitions, encounters and for spatial experiments. MAA-tila is located in Pääskylänrinne in Sörnäinen. The space is run by Art School MAA.

The internships is best suitable for a student as part of their studies or as an work trial. A work trial requires that applicant is registered as un unemployed jobseeker at the TE-office and eligible for a work trial. Read more about work trials: http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/work_tryout/index.html

Motivation letters to: info@taidekoulumaa.fi

 

UNEARTHING lopputyönäyttely 14.–23.8.2020 Levyhalli

UNEARTHING

Taidekoulu MAAn lopputyönäyttely

Avoinna joka päivä 11:00–18:00

Avajaiset 13.8.2020 klo 18–21

 

Unearthing-ryhmänäyttely koostuu kahdeksan Taidekoulu MAAsta valmistuvan taiteilijan lopputöistä. Näyttely sisältää video-, valokuva-, performanssi-, ryijy- ja maalaustaidetta sekä installaatioita. 

Näyttelyssä prosessoidaan mielen ja materian suhteita, ihmisen suhteita toisiin eläviin ja kuoleviin kehollisuuden muotoihin sekä tekoälyyn. Tutkimme ihmiskehon ja -mielen tarpeita, esteitä, alttiutta, mahdollisuuksia, yhdessäeloa ja ennalta määrittelemätöntä olemassaoloa. 

Taiteilijat: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 13.8. klo 18-21!

 

Levyhallin sijainti (Suomenlinnan matkailukartassa rakennus nro 21):

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Valitettavasti näyttelytila ei ole täysin esteetön. 

 

Näyttelyä tukee Suomenlinnan hoitokunta. 

¨¨¨¨”¨”¨”’¨¨¨¨¨¨¨’¨¨”¨’¨¨’¨’¨¨”¨’¨””’¨”¨””””¨’¨¨¨”””¨’¨’¨”””’¨”¨”””

UNEARTHING

Examensarbetsutställning av Konstskolan MAA

14.–23.8.2020 Gamla Skivhallen, Vargö, Sveaborg

Öppen varje dag 11:00-18:00

 

Vernissage 13.8.2020 kl 18-21

Unearthing-grupputställningen består av slutarbeten av åtta konstnärer som utexamineras från Konstskolan MAA. Utställningen inkluderar video, fotografi, performance, målningskonst, ryor och installationer.

Utställningen bearbetar förhållandena mellan sinne och materia, människans relationer med andra levande och döende former av kroppslig och konstgjord intelligens. Vi undersöker också behov, hinder, mottaglighet, möjligheter, samexistens och ospecificerad existens av människokroppen och sinnet.

Konstnärer: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

Välkommen till vernissage på torsdag 13.8. kl 18-21!

 

Läget av Gamla Skivhallen (på Sveaborgs turistkarta byggnad nr 21):

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Tyvärr är utställningsutrymmet inte helt tillgängligt.

Utställningen stöds av Förvaltningsnämnden för Sveaborg. 

¨¨¨¨”¨”¨”’¨¨¨¨¨¨¨’¨¨”¨’¨¨’¨’¨¨”¨’¨””’¨”¨””””¨’¨¨¨”””¨’¨’¨”””’¨”¨”””

UNEARTHING

Art School MAA graduation exhibition

14.-23.8.2020 Levyhalli, Susisaari, Suomenlinna

Open everyday 11:00-18:00

Vernissage 13.8. 6pm-9pm

 

Unearthing is a group exhibition by eight artists graduating from Art School MAA. The exhibition features video art, photography, painting, performance, rug art and installation art.

The exhibition reflects on mind and matter interconnections as well as on human relationships with other living and dying forms of organic and artificial intelligence. It looks into the needs, obstacles, susceptibility, potentiality, coexistences, and unspecified existence of the human body and mind.

Artists exhibiting: Ingrid André, Saija Lehtola, Lintu Lunar, Aino-Maria Niemelä, Ronja-Maaria Ojala, Helena Okkonen, Oona Rajahalme, Tiina Rantanen.

 

Welcome to vernissage on Thursday 13.8. at 6pm-9pm!

Access to Levyhalli (building n.21 on the Suomenlinna visitor’s map),  please follow the link:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2020/05/13103724/Kartta_FIN2020.pdf

 

Unfortunately the exhibition space is not fully accessible. 

The exhibition is supported by the Governing Body of Suomenlinna. 

See you in Levyhalli!

Tervetuloa MAAhan!

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Taidekoulu MAAn kolmivuotisen päivälinjan syksyllä 2020 alkavalle ensimmäiselle vuosikurssille on valittu seuraavat hakijat:

Baranova Arina
Camilo Gladys
Cederström Santtu
Härkönen Hilla
Heikkala Heta
Herrmans Lina
Jokinen Reetta
Kella Hertta
Koivukoski Reetta
Leskelä Lotta
Puromies Martta
Saarenketo Valtteri
Saves Anna
Sonninen Aino
Strang Alva
Turunen Roza
Valkama Heli

Lisäksi yksi viime vuonna valituista aloittaa opintonsa syksyllä 2020.

Onneksi olkoon valituille ja tervetuloa MAAhan!

Taidekoulu MAAlle uusi rehtori

Kuvataiteilija (KuM) Minna Henriksson on valittu Taidekoulu MAAn rehtoriksi. Hän aloittaa työssään 1.9.2020. Taidekoulu MAA on kokeileva taidekoulu, jossa opetus keskittyy ajankohtaisen nykytaiteen työmenetelmiin. Taidekoulu MAAssa voi opiskella kolmivuotisella nykytaiteilijan ammattiin valmistavalla päivälinjalla sekä avoimilla iltakursseilla. Nykyinen rehtori Bo Isse Karsten jää tehtävästään eläkkeelle kesän lopulla ja suunnittelee keskittyvänsä pelkästään taiteelliseen työskentelyyn.

Minna Henriksson on opiskellut taidetta Brightonissa, Helsingissä ja Malmössä ja on sittemmin asunut pitkiä jaksoja Kaakkois-Euroopassa. Hän palasi Helsinkiin 2009 ja koki akuutin tarpeen reagoida päätään nostaneeseen nationalismiin ja rasismiin taiteensa kautta. Hän työskentelee kuvataiteilijana usealla eri välineellä, muun muassa piirtäen ja linokaivertaen. Hänet palkittiin Anni ja Heinrich Sussmann -taidepalkinnolla 2017 demokratian ideaaleille ja fasisminvastaisuudelle omistautuneesta taiteellisesta työstään.

Henriksson on myös opettanut useissa suomalaisissa taidekouluissa ja luennoinut kansainvälisesti. Hän on opettanut Taidekoulu Maassa säännöllisesti vuodesta 2010 lähtien.

Taidekoulu MAAn johtokunta painotti valinnassaan Henrikssonin laajoja verkostoja taide- ja kulttuurialalla, pitkää ja laaja-alaista opetuskokemusta sekä näkemystä taidekoulun johtamisesta.

 

Tiedustelut: Taidekoulu MAA, koulu@taidekoulumaa.fi

 

In English:

 

Art School MAA will get a new headmaster

 

Visual artist (MA) Minna Henriksson has been selected as the new headmaster of the Art School MAA. She will start on the 1st of September 2020. Art School MAA is an experimental art school, where teaching is focused on working methods of contemporary art. In the Art School MAA, one can study on a three-year day programme and evening courses. The current headmaster Isse Karsten will retire from his post at the end of the summer. After his retirement, Karsten will devote his time entirely on artistic practice.

Minna Henriksson has studied art in Brighton, Helsinki and Malmö, and since then lived long periods in South-East Europe. In 2009 she returned to Helsinki and through her artwork began to confront with urgency to increasing nationalism and racism in Finland. She works with a disparate range of artistic media, including drawing and linocut. In 2017 she was awarded the Anni and Heinrich Sussmann Award for artistic work committed to the ideal of democracy, and antifascism.

Henriksson has taught art in various art schools in Finland and lectured internationally. She has been a regular teacher in the Art School Maa since 2010.

The board of Art School MAA emphasised in the decision the broad networks Henriksson has in the art and cultural field. She has long and extensive teaching experience as well as a clear vision on directing an art school.

 

Inquiries: Art School MAA, koulu@taidekoulumaa.fi

Taidekoulu MAA on etäopetuksessa 16.3.–13.5. (edit)

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Taidekoulu MAA siirtyi etäopetukseen maanantaina 16.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja heikommissa asemissa olevien suojelemiseksi. Hallituksen päätöksen mukaan koulut pidetään suljettuina 13.5. asti.

Iltaopiskelijoiden Piirustus ilmaisumuotona -kurssia jatketaan etäopintoina ja kurssi pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan ainakin osin, mikäli mahdollista. Opiskelijoita tiedotetaan muutoksista.

Taidekoulu MAAn henkilökunta työskentelee etänä ja heihin saa yhteyden niin sähköpostitse kuin puhelimitse.

MAA toivoo terveyttä ja kestävyyttä kaikille <3

Vidha Saumya: Monumentless Moments – The Utopia of Figureless Plinths 6.–29.3.2020 MAA-tilassa

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Opening on Thursday, March 5, 2020, 18:00 – 20:00 

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki
Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm

MAA-tila Project Space announces Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths an exhibition by Vidha Saumya. Proposed as an invitation to think of monuments beyond their fabricated narratives, political propaganda, corporate values, social sentiment, and the rehearsed, rhetorical, academic vocabulary, the project re-imagines the sites of monuments as transformed spaces for active public negotiation through images, interviews, and poems as conversations between seagulls.

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths through its poems and images intends to clear the space monuments occupy in our minds first. This project carries out an artistic exercise using ‘poetry theory’ to disrupt the normativity of the establishment, even the anti-establishment intellectual industry which in itself is an establishment now. Completed between 2017-2019, the project employs content, argument, research, references, the author’s voice, and the reader’s mind to initiate an emotional and intellectual response about the predicaments of the artist in the art world. The goal is to join the forces of conceptual enquiries and an arsenal of artistic methods – poetic, visual and narrative.

The exhibition is made possible through the invitation of MAA-tila Project Space and Art School MAA. The project was carried out through support Granted by the Kone Foundation.

Publication

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinthsis printed in an edition of 100 copies. Designed and edited by the author with translations by Sourav Roy.The publication includes seven books of poems and a reader. The publication is available for €20.

Vidha Saumyais a bookmaker, cook, drawer and poet based in Helsinki. She is a founding member of the Museum of Impossible Forms and is currently working on the project Paper, pulp, words, books: recipes for counterculture rebellion.

More information

info@maatilaprojectspace.fi
www.maatilaspace.fi
vidhasaumya.wordpress.com

___________________________________________________________

VIDHA SAUMYA: MONUMENTLESS MOMENTS – THE UTOPIA OF FIGURELESS PLINTHS

6–29.3.2020

Avajaiset torstaina 5. maaliskuuta 2020, 18:00–20:00

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Avoinna: ke-pe 14–18, la-su 13–17

MAA-tila esittelee Vidha Saumyan näyttelyn Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths. Näyttely on ehdotus kävijöilleen pohtia muistomerkkejä sepitettyjen narratiivien, poliittisen propagoinnin, korporalististen arvojen, sosiaalisen sentimentaalisuuden sekä harjoiteltujen retoristen, akateemisten sanastojen ohitse. Teoksessa kuvitellaan muistomerkkien paikat aktiivisina julkisten neuvottelujen muuttuvina tiloina, kuvien, haastattelujen ja runojen kautta lokkien välisenä keskusteluna.

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths pyrkii ensin vapauttamaan muistomerkkien valtaamaa tilaa mielissämme runojen ja kuvien avulla. Se käyttää “runoteoriaa” häiritäkseen valtaapitävien normatiivisuutta ja jopa järjestelmänvastaista intellektuelliteollisuutta, joka on jo itsessään muuttunut vakiintuneeksi osaksi järjestelmää. Hanke on valmistunut vuosien 2017–2019 aikana ja se käyttää erilaisia sisältöjä, argumentteja, tutkimusta, lähteitä, tekijänsä ääntä ja lukijansa mieltä käynnistämään tunteellisia sekä älyllisiä vasteita hahmottaessaan taiteilijan ahdinkoa taidemaailman sisällä. Teoksessa on pyrkimys yhdistää käsitteellisiä kysymyksenasetteluita ja taiteellisten metodien arsenaalia – runollista, kuvallista ja narratiivista. 

Näyttelyn on mahdollistanut kutsullaan Taidekoulu MAA ja koulun projektitila MAA-tila. Julkaisu on toteutettu Koneen säätiön tuella.

Julkaisu

Monumentless Moments – the Utopia of Figureless Plinths – julkaisusta on otettu sadan kappaleen painos, joka on tekijänsä toimittama ja suunnittelema. Käännöksen on tehnyt Souray Roy. Siinä on seitsemän runokirjaa ja tekstikokoelma. Julkaisu on saatavilla 20€hintaan.

Taiteilijasta

Vidha Saumya on Helsingissä vaikuttava kirjantekijä, kokki, piirtäjä ja runoilija. Saumya on Museum of Impossible Forms – kulttuuritilan perustajajäsen ja työstää tällä hetkellä projektia Paper, pulp, words, books: recipes for counterculture rebellion (Paperi, sellu, sanat, kirjat: reseptejä vastakulttuurikapinalle).

Lisätietoja

info@maatilaprojectspace.fi

www.maatilaspace.fi

vidhasaumya.wordpress.com