Tietosuojaseloste

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rekisteriseloste – tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1 Rekisterin nimi

Taidekoulu Maan kannatusyhdistys ry:n opiskelija- ja jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Taidekoulu Maa ry, y-tunnus 0812295-0

Suomenlinna B 20 F, 00190 Helsinki
koulu(at)taidekoulumaa.fi, 09 668 102

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Opinto- ja hallintokoordinaattori, koulu(at)taidekoulumaa.fi, 09 668 102.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia Taidekoulu Maan oppilas- ja jäsenrekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja Taidekoulu Maan opinnoista tiedottamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Taidekoulu Maan opiskelijarekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Syntymäaika ja päiväopiskelijoilta sosiaaliturvatunnus
Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin tiedot kertyvät:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta

Tietoja kerätään ilmoittautumisen yhteydessä.
Tietoja säilytetään opintorekisterissä opintojen loppuun asti tai kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois rekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12 Muutokset rekisteriselosteeseen
Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen

24.5.2018