Tuki ja yhteistyö

Taidekoulu MAA saa Helsingin kaupungilta ja Taiteen edistämiskeskukselta harkinnanvaraista toimintatukea.