Opettajat

Essi Kausalainen
Joakim Pusenius
Pekka Niskanen
Maija Mustonen
Tero Nauha
Martti Jämsä
Minna Pöllänen
Shinji Kanki
Ursula Hallas
Mikko Kuorinki
Emma Vilina Fält
Panos Balomenos
Sepideh Rahaa
Lora Dimova
Saara Hannus
Minna Henriksson
Karolina Kucia
Anni Laakso
Seppo Renvall
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala
Egle Oddo
Eija Keskinen
Sakari Tervo

Rehtori Minna Henriksson
Puh. 040 755 5186
minna (at) taidekoulumaa.fi

Opettajat 2020–2021:
Panos Balomenos
Emma Fält
Ursula Hallas
Saara Hannus
Eija Keskinen
Jussi Kivi
Mikko Kuorinki
Lintu Lindfors
Pekka Niskanen
Vili Nissinen
Hannah Ouramo
Joakim Pusenius
Minna Pöllänen
Jyrki Setälä
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala

Filippo Zambon

sekä vierailevia opettajia ja luennoitsijoita

 

Taidekoulu MAAn kannatusyhdistys ry:n johtokunta 2020–2021:

Johanna Fredriksson, puheenjohtaja

Bo Karsten, varapuheenjohtaja

Petra Martinez

Tero Nauha

Hannah Ouramo, yhdenvertaisuusvastaava

Joakim Pusenius