Päivälinja

performance by Vilja Salmi, photo by Kamila Śladowska

Projektikeskeinen koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita toimimaan nykytaiteilijan ammatissa. Projektitöidensä kautta opiskelijat ovat vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ottaen kantaa, kritisoiden ja esittäen utopioita taiteen eri metodeja käyttäen. Opiskelijoita tuetaan olemaan aktiivisia osallistujia ja käyttämään työssään nykytaiteen monia eri muotoja. Taidekoulu Maassa opiskelu sopii laajasti taide- ja kulttuurialalla jo pitkään toimineille sekä uusille alalle pyrkiville.

Uusien yhteiskunnallisten muutosten edessä Taidekoulu Maa pyrkii etsimään tuoreita koulutusnäkökulmia muutostilassa olevan perinteisen taidekoulutuksen rinnalle. Valmentava opetus koostuu sisällöllisesti monipuolisista kurssikokonaisuuksista, joihin on opettajiksi kutsuttu Suomessa toimivia aktiivisia ja kansainvälisesti kokeneita nykytaiteilijoita. Opetuksen rungon muodostaa monipuolisen teorian ja käytännön harjoitusten jatkuva vuoropuhelu. Luentopäivien luennoitsijoina on asiantuntijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta.

(kuva Vilja Salmin performanssista)

 

Opintojen sisällöistä

Päivälinjalla painottuu taiteidenvälisyys, taiteellinen ajattelu ja nykytaiteen uusien muotojen tutkiminen. Kuvataiteen metodien lisäksi opetetaan muun muassa performanssia, äänitaidetta ja kriittistä teoriaa. Kurssit keskittyvät teknisen taidon sijaan tarpeellisiin valmiuksiin ja lähtökohtiin taiteellisen työn suunnittelua, konseptuaalista ajattelua ja taideteoksen reunaehtojen ymmärtämistä varten.

Päivälinjan opetuspäämääriin ja opetuksellisiin lähtökohtiin kuuluvat:

1. Metodit: Opiskelija tutustuu taiteen eri työskentelymetodeihin ja tutkii niitä. Metodeja ovat esimerkiksi havainnointi, piirustus, maalaus, valokuvaus, video, kirjoittaminen,  performanssi, projektitaide, kollektiivinen työskentely.

2. Teokset ja projektit: Opiskelijalla on kyky luoda erilaisia taideteoksia ja kyky esittää työskentelyään ja teoksiaan / projektejaan muille.

3. Konteksti ja kenttä: Opiskelijalla on perustieto ja ymmärrys nykytaiteen kontekstista ja laajemmastakin kulttuurikentästä.

4. Viestiminen: Opiskelijalla on kyky kommunikoida ja artikuloida ideoita suullisesti ja kirjallisesti (seminaaripäivät, opintopiirit ja kirjallinen esittäytyminen).

5. Ammatin käytännöt: Opiskelijalla on käytännön tieto siitä, kuinka toimitaan taiteen ammattikentässä (verotus, apurahat, ammattiliitot, näyttelytoiminta, portfolio, nettisivujen teko, projektitaiteen tuottaminen).

6. Omaäänisyys ja omat päämäärät: Opetuksen keskiössä on, että opiskelija on itse mukana määrittämässä opetuksen päämääriä. Opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden omalakista ja -äänistä työskentelyä ja määritellä yhdessä opiskelijan kanssa, mikä opetuksessa on keskeistä, jotta se tukee omaäänisyyttä.

 

Opiskelumuoto

Opiskelu päivälinjalla on päätoimista, ryhmäpainotteista ja se muodostuu kursseista, luennoista, työpajoista ja projekteista. Opiskeluun sisältyy ohjattuja, itsenäisiä jaksoja. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Suomenlinnassa. Opetuskielenä toimivat sekä suomi että englanti. Huomioi että opintoja ympäröivät toimintakulttuurit saattavat toimia suomenkielellä.

Ensimmäinen vuosikurssi alkaa orientaatiojaksolla, jota seuraa ryhmäkeskustelut pitkin ensimmäistä opiskeluvuotta. Aiheina keskusteluissa ovat pedagogiset painotukset sekä taiteen diskurssissa esiintyvät oletukset. Näitä yritetään yhdessä määritellä ja purkaa. Näin opiskelijoiden keskiössä on oma ja ryhmän työskentely sekä taiteen tekemisestä syntyvät reunaehdot.

Toisella vuosikurssilla opiskelijat voivat yhdessä päättää yhden opetusperiodin sisällön.

Kolmannen vuosikurssin opiskelijat valitsevat itse jokainen lopputyölleen henkilökohtaisen ohjaajan. Kolmantena vuonna opiskelijat työskentelevät yhteisvoimin ja järjestävät ryhmänä lopputyönäyttelyn.

Neljännellä vuosikurssilla työskentely keskittyy itsenäisen projektin suunnitteluun ja toteutukseen.

(yllä olevat kuvat vuosikurssin 2022-2025 näyttelystä Myymälä2:sessa, kuvat Kamila Śladowska)

 

Opiskelijan kulut ja edut

Maa on yksityinen oppilaitos, jonka rahoitusmuodoista yksi ovat lukuvuosimaksut. Päivälinjan opiskelija maksaa lukuvuosimaksuja seuraavasti:
- ensimmäisenä vuonna 1240 €
- toisena ja kolmantena vuonna 1155 €
- neljäntenä vuonna 630 €.

Digitaalinen opiskelijakortti OSKU-palvelussa maksaa 10 € vuodessa; muovinen opiskelijakortti OSKU-palvelussa maksaa 16 € vuodessa. Jos et ole opintotuen piirissä, voit hakea vihreää korttia, joka oikeuttaa opiskelijaetuihin kuten alennuksiin taiteilijatarvikeliikkeissä ja museoissa. Jos olet opintotuen piirissä, voit hakea sini-keltaista korttia, johon sisältyy lisäksi HSL-, VR- ja Matkahuolto-etuudet. Lue lisää OSKUn sivuilta. 

Opiskelija ostaa itse kursseilla käytettävät materiaalit omien tarpeidensa mukaan. Osalla kursseista on koko ryhmälle käytettävä koulun kustantama budjetti.

Lukuvuoden ajoitus on pääsääntöisesti 1.9.–31.5. Kesäkuusta elokuuhun päivälinjan opiskelija voi suorittaa kesäopintoja (3 opintoviikkoa per kuukausi), jotka ovat opiskelijalle lisämaksullisia (30 € / ohjaustunti). Lisätietoja annamme keväällä kesäopintoinfon aikana.

HUOMIO: Opintotuki vuonna 2024 aloittaville opiskelijoille

Kelan viimeisin suunniteltu muutos Maan statukseen oppilaitoksena tarkoittaa Kelan opintotuen, opiskelijaetujen ja opintolainan valtiontakauksen loppumista Maassa vuonna 2024 aloittaville uusille opiskelijoille. Eli vuonna 2024 aloittavat opiskelijat eivät ole oikeutettuja hakemaan opintotukea eikä opintolainaa Kelan kautta. 

Opintotuki ennen vuotta 2024 aloittaneille opiskelijoille

Kelan viimeisin päätös lakkauttaa uusien opiskelijoiden opintotuen ei koske ennen vuotta 2024 aloittaneita opiskelijoita. Ennen vuotta 2024 aloittaneet päivälinjan opiskelijat kuuluvat valtion opintotuen piiriin. Opiskelija saa matka-alennuksia (mm. VR, Matkahuolto, HSL). ​​Kesäopinnot ovat Kelan tukemia ja niihin käytettävät opintotukikuukaudet eivät vähennä opiskelijan toisen asteen tutkintoon käytettäviä tukikuukausia. Lisätietoja annamme keväällä kesäopintoinfossa.

 

Opintoviikot ja valmistuminen

Taidekoulu Maan nykytaiteen päivälinja on kolmivuotinen ammattiin valmistava opetusohjelma. Opiskelu on kokopäiväistä ja valmistumiseen vaaditaan 108 opintoviikkoa (36 opintoviikkoa per vuosi). Päättötodistus on diplomi. Valmistumisen jälkeen opintoja voi jatkaa vapaaehtoisella, ohjatulla neljännellä vuodella (36 opintoviikkoa). Maasta valmistunut voi hakea muun muassa TaidemaalariliitonSuomen Kuvanveistäjäliiton ja Valokuvataiteilijoiden liittoon jäsenyyttä.

Opettajat

Maalauspaja
Panos Balomenos

(he/him)

🕰 tiistaisin

Tsekkaa Panoksen verkkosivut

(📸: Sergio Urbina)

Performanssipaja
Karolina Kucia

(they/she)

🕰 tiistaisin

Jussi Hertz
Äänipaja
Jussi Hertz

(they/them)

🕰 torstaisin

Tsekkaa Jussin Instagram

(📸: Haliz Yosef)

Liikkuvan kuvan paja
Kari Yli-Annala

(he/they)

🕰 perjantaisin

Lue lisää Karin teoksista (englanniksi)

 

 

 

Piirustuspaja
Dahlia El Broul

(she/they)

🕰 perjantaisin

Lue lisää Dahlian verkkosivuilta

(📸: Helka Miettunen)

Grafiikkapaja
Anna-Maija Mattila-Selin

(she/her)

🕰 perjantaisin (27.10.–8.12.)

Tsekkaa Anna-Maijan Instagram

Kolmosten vastuuopettaja
Minna Henriksson

(she/they)

Tsekkaa Minnan verkkosivut

(📸: Roza Boynik)

Päivälinjan opettajina ja mentoreina toimivat mm.

Al-Nawas Ahmed
Balomenos Panos
Doris Tari
Fält Emma
Gundeslioglu Özgü
Hallikainen Niko
Hannus Max
Hakkarainen Sanna
Henriksson Minna
Holland Flis
Hwang Kim Minjee
Hyppönen Timi
Isomäki Mimosa
Jensen Anna
Kallio Jade
Keskinen Eija
Kihwa-Endale Alex
Kuorinki Mikko
Kär Pie
Laakso Anni
Laitinen Tuomas A. 
Levonoja Siina
Lindfors Lintu
Lilja Emma
Mahbouba Hanan
Mahbouba Saara
Matilainen Jesse
Martinez Petra
Mertanen Minja Maria
Mustafa Mohammed Moe
Naukkarinen Anne
Nishida Hikari
Niskanen Pekka
Nuorvaara Kea
Oddo Egle
Ouramo H
Pettersson Juhana
Pöllänen Minna
Pusenius Joakim
Ritvanen Sanna
Rojola Johanna
Roimola Landys
Roschier Linda
Saiyar Azar
Sandell Inari
Singh Shubhangi
Signori Saskia
Soria Hernández Diana
Suomenrinne Lada
Suvanto Eliisa
Szrama Tomasz
Tarvainen Tiina
Triisberg Airi
Tuomaala Martta
Uuttu Santtu
Vaarnamo Aarni
Vardhani Rajan Vishnu
Vainio Elina
Vuoteenoma Tuomo
Warda Ahmed
Yiu Sheung
Yli-Annala Kari
Zambon Filippo

Opiskelijat

1. vuosi (2023–2026)

Hussein Barbar
Anna Hallikainen
Charlotte Heal
Antti Heiskala
Heini Hermunen
Markus Makkonen
Lassi Nieminen
Sofia Nieminen
Nooa Paukkunen
Aino Roman
Alli Suosalo
Sara Tammi
Vilma Tietäväinen
Verna Toivonen
Lucas Toljamo
Tuulikki Toppari
Emilia Värelä

2. vuosi (2022–2025)

Maija Baijukya
Ida Haukka
Kris Helo
Krasimir Jovanovic Hyvärinen
Tuulia Kivistö
Kaarina Koistinen
Pyry Lehtonen
Oskar Liljeblad
Elias Lindblad
Ilmi Penkkala
Luukas Pollari
Peik Ranko
Panu Räisänen
Vilja Salmi
Jenny Sivén
Tesla Sumén
Pihla Törrönen

3. vuosi (2021–2024)

Ulriika Hyry
Vili Järvinen
Lukas Kallonen
Severi Kokko-Powell
Anna Kuorikoski
Anni-Anett Liik
Inka Lönnqvist
Teemu Ruissalo
Elsa Tölli
NN

4. vuosi (2020–2023 + 2023–2024)

Miska Jounila
NN

 

Alumneja ja entisiä opiskelijoita

Riikka Aresalo (2006-2010)
Ramina Habibollah (2014-2017)
Elsa Heikkilä (2016-2019)
Edna Huotari (2018-2022)
Tomi Hyttinen (2011-2015)
Minerva Juolahti (2015–2018)
Inka-Maaria Jurvanen (2005-2009)
Terhi Ketolainen (2013-2017)
Anikó Kuikka (2005-2009)
Aleksandra Kuokkanen (2018-2020)
Terese Kühl (2019-2022)
Lintu Lunar (2017-2020)
Marjaana Markkula (2015-2017, 2019-2020)
Reija Meriläinen (2008-2011)
Ronja-Maaria Ojala (2017-2020)
Hele Okkonen (2017-2020)
Vesa Peltonen (1995-1999)
Eeva-Liisa Puhakka (2004-2007)
Eija Puistomaa (2003-2007)
Aamu Aurora Pulkkinen (2016-2019)
Tuuli Teelahti (2008-2011)
Melina Alexina Rantanen (2013-2016)
Tiia Roivanen (2018-2020, 2022)
romeo (2019-2020)
Oskari Ruuska (2014-2016)
Marja Ruusunen (2019-2022)
Leena Saarikivi (1989-1992)
Blythe Smith (2013-2017)
Frida Stenbäck (2014-2016)
Lauri Tuomenoksa (1986-1990)
Eveliina Ullom (2012-2017)
Maria West (2014-2015)
Janina Witkowski (2002-2005)

Puuttuuko nimesi alumnilistasta? 

Taidekoulu Maan rehtorit

1986–87 Auli Korhonen
1987–88 Markku Pääkkönen
1988–90 Auli Korhonen
1990–91 Tarja Pitkänen
1991–98 Matti Kurki
1998–99 Markku Pääkkönen
1999–04 Petri Kaverma
2004–20 Bo Karsten
2020–2021 Minna Henriksson
2021–22 Minna Henriksson & H Ouramo
2022– H Ouramo