Breaking grounds and shattering ceilings – Formative artistic initiatives in education and working life

Seminar: Breaking grounds and shattering ceilings – formative artistic initiatives in education and working life

 

Art School Maa organises an international seminar on 22 – 24 October in MAA-tila Project Space, Sörnäinen and at the school’s premises in Suomenlinna island. The language of the seminar is English, and it is open for everyone.

The seminar brings together various artists, activists and artist-run grassroot initiatives that aim to advance the economic status of people in disadvantaged and precarious situations, and to resist systemic racism and oppression in the labour market and educational structures. The seminar is an opportunity to learn about various practices, and discuss and think together what kind of structures we should build and support for the future.

Contributions in the seminar, either physically present or online, representing different employment and pedagogical structures, are BOEM/Migrating Kitchen (Vienna), Women Making History & Migration Memory Encounters (Malmö), School in Common (Stockholm), the Silent University (Hamburg, Stockholm and Ruhr), and AMPI – Academy of Moving People and Images (Helsinki). The seminar will begin by visit to Azar Saiyar’s exhibition. The seminar is moderated by artist and educator Meri Linna.

 

Schedule: 

FRIDAY 22.10 at 18-19.30, MAA-Tila, Sörnäinen

Presentation by Azar Saiyar, exhibition ‘My home and roses’

 

SATURDAY 23.10 at 11.00 – 18.30, Piirtämö, Suomenlinna

NB! We ask everyone participating on Saturday to register in advance in order to estimate the amount of food being served. Registration via e-mail to info (at) taidekoulumaa.fi

11.00 Coffee 

12.00 Phantasies of Destructions, Alexander Nikolic, BOEM/Migrating Kitchen

12.45 Towards a Transversal Pedagogy, Ahmet Öğüt, Silent University

13.30 Discussion 

14.00-15 Small is Powerful, Parvin Ardalan, Women Making History & Migration Memory Encounters 

15-16 Lunch at Art School MAA

16.00 School in Common: Tools for self-organising, Alen Ksoll, School in Common

16.45 Re-building a discrimination-free film industry & exploring new ways of filmmaking, Erol Mintaş, Academy of Moving People and Images

17.30 Discussion

 

SUNDAY 24.10 at 11.00 – 13.00, MAA-Tila, Sörnäinen

Concluding discussion regarding possibilities for independent art schools. 

 

The seminar is funded by The Swedish Cultural Foundation in Finland and The Austrian Embassy Helsinki.

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Sörnäinen, 00500 Helsinki

Art School MAA, Suomenlinna B 20 F, 00190 Helsinki

Piirtämö, Suomenlinna B 1, 00190 Helsinki. Please note! Because of its steep staircase, the conference room is not suitable for people with reduced mobility. Map 

 

Timetable for the ferry to Suomenlinna 

 

Photo: Alexander Nikolic, BOEM/Migrating Kitchen

More information: https://www.taidekoulumaa.fi

 

—- PÅ SVENSKA —-

 

Seminarium: Breaking grounds and shattering ceilings – formative artistic initiatives in education and working life

Konstskolan MAA ordnar ett internationellt seminarium 22-24 oktober i MAA-tila Project Space i Sörnäs och i skolans lokaler på Sveaborg. 

Seminariet hålls på engelska och är öppet för att alla. 

Seminariet för samman olika konstnärer, aktivister och konstnärsdrivna gräsrotsinitiativ som strävar till förbättra den ekonomiska ställningen för personer i ofördelaktiga och osäkra förhållanden, och för att motsätta sig systematisk rasism och förtryck på arbetsmarknaden och i utbildningsstrukturer. Seminariet erbjuder en möjlighet till att lära sig om olika praktiker, diskutera och tillsammans begrunda hurdana strukturer vi vill bygga och stödja i framtiden. 

Bidragen till seminariet, antingen fysiska eller online, representerar olika sysselsättnings- och pedagogiska strukturer såsom: BOEM/Migrating Kitchen (Wien), Women Making History & Migration Memory Encounters (Malmö), School in Common (Stockholm), the Silent University (Hamburg, Stockholm och Ruhr), samt AMPI – Academy of Moving People and Images (Helsingfors). Seminariet börjar med ett besök till Azar Saiyars utställning på MAA-tila. Konstnären och pedagogen Meri Linna modererar seminariet. 

 

Tidtabell:

FREDAG 22.10 kl. 18-19.30, MAA-Tila, Sörnäs

Presentation av Azar Saiyar, utställningen ‘My home and roses’

LÖRDAG 23.10 kl.11.00 – 18.30 Piirtämö/Ritrummet, Sveaborg

Obs. För att kunna förbereda lunchen ber vi de som deltar i seminariet på lördagen att anmäla sig på förhand per e-post till adressen: info (at) taidekoulumaa.fi

11:00 Kaffe

12.00 Phantasies of Destructions, Alexander Nikolic, BOEM/Migrating Kitchen

12.45 Towards a Transversal Pedagogy, Ahmet Öğüt, Silent University

13.30 Diskussion

14.00-15 Small is Powerful, Parvin Ardalan, Women Making History & Migration Memory Encounters 

15-16 Lunch på Konstskolan MAA

16.00 School in Common: Tools for self-organising, Alen Ksoll, School in Common

16.45 Re-building a discrimination-free film industry & exploring new ways of filmmaking, Erol Mintaş, Academy of Moving People and Images

17.30 Diskussion

 

SÖNDAG, 24.10 kl. 11.00 – 13.00, MAA-Tila, Sörnäs

Sammanfattande diskussion om möjligheterna för fria konstskolor. 

Seminariet finansieras med bidrag av Svenska kulturfonden och Österrikes Ambassad i Helsingfors.

 

MAA-tila, Svalbobrinken 10, Sörnäs, 00500 Helsingfors

Konstskolan MAA, Sveaborg B 20 F, 00190 Helsingfors

Piirtämö/Ritrummet, Sveaborg B 1, 00190 Helsingfors. Obs! Passar ej för rörelsehindrade på grund av branta trappor. Karta 

Sveaborgfärjans tidtabeller 


Bild: Alexander Nikolic, BOEM/Migrating Kitchen

Mer information: www.taidekoulumaa.fi