Kela palauttaa opintotuen!

Kela on oikaissut 6.3.2024 antamansa päätöksen Taidekoulu Maan nykytaiteilijan ammattiin valmistavan koulutuksen opintotukioikeudesta.

Kela palauttaa opintotuen kaikille Maan opiskelijoille. Maan uudet opiskelijat voivat saada opintotukea aloittaessaan opintonsa syksyllä 2024.

Kiitos kaikista tukiviesteistä ja työstä tämän eteen - kyseessä on yhteinen teko. Tilanne rahoituksen varmistamiseksi on edelleen kriittinen ja työ jatkuu Maan tulevaisuuden puolesta, mutta tämän päätöksen myötä voimme varmistaa tasapuolisemman ja tuetumman ympäristön nykyisille ja tuleville opiskelijoille. Se on myös osoitus siitä, mitä yhteisellä toiminnalla voi saada aikaan.

Suurkiitos tuestasi.