Maan oppilaiden Reetta Ilo Koivukoski & Róza Turunen näyttely MAA-tilassa

Reetta Ilo Koivukoski & Róza Turunen: RUNKO 2.12.—19.12.2021

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Aukioloajat: ke–pe 14–18, la–su 13–17

“Palataan hetkeksi takaisin menneeseen. Aikaan, jolloin sinun kehosi muodosti mustia-aukkoja. Muistatko kun ne syntyivät? Niitä oli miltein mahdoton nähdä saati yrittää ymmärtää. Ne pystyi havaitsemaan vain erilaisten tuntemusten kautta.

Niiden reunat olivat kireät ja niitä kihelmöi monta kertaa päivässä ja vaikka aukot olivat sinun kehossasi, ne elivät siinä kuin omassaan.

Erilaisia traumoja kääriytyneenä toisiinsa, etsimässä lämpöä, ymmärrystä ja suojaa. Toinen toistaan ihmeellisempiä vääristymiä, niin epämuodostuneita, kuin olisi kadottanut todellisuuden samalla sekunnilla. Hylättyjä ruumiita, runneltuja itsetuntoja. Miksei kukaan täällä osaa rakastaa? “

Taiteilijoista:

Olen Róza Turunen, suomentsekkiläinen Helsingissä asuva ja työskentelevä taiteilija ja aktivisti. Minua kiinnostaa kauneus, kitsh, euforiset ja ekstaattiset tuntemukset. Käsittelen työssäni sitä, miten ihminen saa tietoa todellisuudesta omien tunteiden ja tuntemusten kautta. Tunteet ovat minulle pyhiä, ne ovat uskontoni. Taiteessani esiintyvät usein uskonnolliset elementit, liitettyinä kehollisuuteen ja rajalliseen tai rajattomaan tietoisuuteen. Minua kiinnostaa, onko ihmisellä luontainen tarve tukeutua hengellisyyteen ja tutkia rajaa kehollisuuden ja hengellisyyden välillä.

Käsittelen myös kuvaa ihmisestä kulutuskapitalistisessa yhteiskunnassa, joka kantaa mukanaan kolonialismin, sorron ja riiston historiaa – luomaamme kuvaa ihmisestä Jumalan kaltaisena olentona. Käytän veistoksissani paljon muoviesineitä, sillä koen, että niiden olemassaolon turhuus kiteyttää jotakin olennaista ihmisen olemuksesta ja ideologiastamme. Työskentelen kierrätysmateriaalien ja perinteisen öljymaalauksen parissa.

Olen Reetta Ilo Koivukoski helsinkiläinen taiteilija ja taideopiskelija. Käsittelen taiteessani ihmisyyttä ja ihmisen suhdetta nyky yhteiskuntaan. Olen aina ollut utelias ymmärtämään ihmismieltä. Pohdin jokapäiväisessä elämässäni erityisesti mielen sairauksia, traumoja ja addiktioita. Minua kiehtoo ihmismielen lisäksi keho, sekä niiden välinen yhteys. Ajatusmaailmani läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta vaikuttuu zen-buddhalaisesta filosofiasta. Viime aikoina olen pohtinut, miten länsimainen kulttuuri vaikuttaa kehon kuvaan, sekä mielenterveyteen.

Ajattelen ja aistin liikkuvan kuvan, sekä äänen keinoin, mutta prosessini alkaa yleensä kehostani. Tanssin ja performoin, sekä rakennan tilan, jonka talletan tilanteeseen sopivalla tavalla. Jälkityöskentely tapahtuu tietokoneella, jossa kuva ja ääni saavat viimeisen muotonsa. Käytän töissäni käsinmaalattuja digiprinttejä ikäänkuin animaatioina. Liikkuvan kuvan, sekä äänen kanssa työskentelyni on ehdottomasti kollaasinomaista. Kokeileminen ja epäonnistuminen, sekä sen hyväksyminen on työssäni oleellisinta.